ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ 2021 – Αιτήσεις κατασκηνωτικού

Τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2021. Οι δικαιούχοι του κατασκηνωτικού προγράμματος, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά από 24/5/21 έως και 15/6/21 στη διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki–estia/ilektronikes–ypiresies/, με τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους .

 Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2021 αφορά την φιλοξενία χιλίων πεντακοσίων (1.500) παιδιών, δικαιούχων του ΛΑΕ ηλικίας 6 έως 16 ετών, σε συμβεβλημένες με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Ημερομηνίες αιτήσεων: 24/5/2021 – 15/6/2021

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εδώ: www.opeka.gr/agrotiki–estia/ilektronikes–ypiresies/

Ηλικίες παιδιών: 6 έως 16 ετών

Ημερομηνίες περιόδων: www.delphicamp.gr/ημερομηνίες-περιόδων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2021 απευθύνεται σε χίλια πεντακόσια (1.500)παιδιά δικαιούχους του ΛΑΕ από όλους τους νομούς της χώρας, ηλικίας 6 έως 16 ετών, γεννηθέντα δηλαδή από 1-1-2005 έως 31-12-2015.

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν:

α. τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής

β. τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ(ΟΓΑ).

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2021, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα προστατευόμενα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Οι δικαιούχοι θα είναι κάτοχοι ατομικού δελτίου παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2021.

Η αίτηση υποβάλλεται από οποιοδήποτε γονέα ή κηδεμόνα ή ανάδοχο κ.ο.κ ή γονέα που έχει την επιμέλεια σε περίπτωση διαζυγίου, δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

  1. Ο δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ. καταχωρεί στην ηλεκτρονική αίτηση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.
  2. Το σύστημα θα ανατρέχει στο αρχείο και εφόσον οι γονέας κ.ο.κ. έχει ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του και όλων των προστατευόμενων τέκνων του ηλικίας 6-16 ετών, γεννηθέντα δηλ. από 1/1/2005 έως 31/12/2015. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2021, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.
  3. Ο δικαιούχος γονέας κ.ο.κ., εφόσον ταυτοποιήσει τα προσυμπληρωμένα στοιχεία στην αίτηση:
  • επιλέγει αν πρόκειται για τέκνο τυπικής ανάπτυξης ή για τέκνο με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.
  • συμπληρώνει το τηλέφωνο και τον Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής του
  • υποβάλλει οριστικά την αίτηση συμμετοχής.
  1. Η εφαρμογή, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης συμμετοχής, δίνει την δυνατότητα εκτύπωσής της.
  2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων δημιουργείται αρχείο δικαιούχων και διενεργείται κλήρωση εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων ξεπεράσει τον αριθμό των δικαιούχων που καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση.

Κάθε δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ., έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο αίτησης για όλα τα τέκνα της οικογένειας.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(ΦΕΚ Α/75΄).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Κάθε δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ., μπορεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της κλήρωσης από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ( www . opeka . gr) καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Εφόσον, το αποτέλεσμα της κλήρωσης είναι θετικό, κάτω από τα στοιχεία του δικαιούχου γονέα κ.ο.κ., εμφανίζεται το δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2021 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, κάθε παιδιού, το οποίο και μπορεί να εκτυπωθεί.

Επισημαίνεται ότι κάθε γονέας κ.ο.κ. δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορεί να εκτυπώσει ένα και μόνο δελτίο για κάθε του τέκνο. Κάθε δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2021 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, πρέπει να φέρει προεκτυπωμένη την υπηρεσιακή σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ- Διοικητή του ΟΠΕΚΑ.

Κάθε δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2021 πρέπει να υπογράφεται από τον δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα κ.ο.κ. και στα τρία στελέχη στο σημείο «Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ».

Κατά την άφιξη του δικαιούχου στην κατασκήνωση, οι γονείς, κηδεμόνες, κ.ο.κ., παραδίδουν στον πάροχο της κατασκήνωσης το δελτίο και επιδεικνύουν οποιοδήποτε παραστατικό (βιβλιάριο υγείας κλπ) από το οποίο ο επιχειρηματίας να μπορεί να διαπιστώσει αν τα στοιχεία του παιδιού ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο δελτίο.

www.opeka.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις

Tags

Εγγραφή στο newsletter