Delphicamp

Κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) 2024

Η ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) σε συνεργασία με τις Παιδικές Εξοχές παρέχουν δωρεάν διαμονή 15 ημερών για τα παιδιά (6 – 16 ετών). Ειδικότερα για το 2024 ισχύουν τα εξής:

Ημερομηνίες αιτήσεων

Τη Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου και ώρα 11:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2024» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για τις αιτήσεις δικαιούχων έως τις 12 Μαΐου και ώρα 23:59.

Και στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα φέτος ενισχύονται οι ευάλωτες ομάδες καθώς προβλέπεται μοριοδότηση για τα Άτομα με Αναπηρία και τους μονογονείς, ενώ για πρώτη φορά μοριοδοτούνται όσοι δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν και όσοι έκαναν αίτηση τα τελευταία 2 χρόνια αλλά δεν έλαβαν επιταγή.

Δικαιούχοι προγράμματος:

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

 • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
 • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
 • άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ αν είναι μονογονείς πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο (μετά το πρώτο).

Που θα υποβάλλω την αίτηση;

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Οδηγίες αίτησης δικαιούχων ΕΔΩ

 

Μοριοδότηση

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, μη συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2024.

Επιταγή διαμονής

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα, συνεπώς οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

Στις αιτήσεις οι δικαιούχοι δηλώνουν όλα τα ανήλικα παιδιά τους, και όχι μόνο αυτά για τα οποία ζητούν επιταγή συμμετοχής στο πρόγραμμα, για λόγους μοριοδότησης.

 • Τα παιδιά για τα οποία ζητάτε επιταγή, τα δηλώνετε ως «ωφελούμενα». Τα άλλα, για τα οποία δεν θέλετε επιταγή, τα δηλώνετε ως «μη ωφελούμενα», για να πάρετε τα μόρια.

Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ηλεκτρονική αίτηση

 1. Οι κωδικοί taxisnet
 2. ΑΦΜ δικαιούχου
 3. ΑΜΚΑ ανήλικων παιδιών
 4. Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) δικαιούχου

Επιπλέον δικαιολογητικά που θα χρειαστούν:

Εάν είστε διαζευγμένοι

 • Εάν είστε διαζευγμένοι και έχετε την επιμέλεια των παιδιών πρέπει να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική αίτηση, την επιμέλεια ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι έχετε την επιμέλεια των παιδιών και βεβαίωση ΑΜΚΑ Παιδιών.
 • Σε περίπτωση που δεν έχετε την επιμέλεια των παιδιών χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του γονέα που έχει την επιμέλεια θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι συναινεί να πάει κατασκήνωση το παιδί μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ και φωτοαντίγραφο της επιμέλειας του γονέα και βεβαίωση ΑΜΚΑ παιδιών (όλων των ανήλικων).

Εάν είστε πολίτης τρίτης χώρας

 • Χρειάζεται Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή αυτοτελή άδεια διαμονής μελών ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής.
 • Επίσης χρειάζεται και βεβαίωση ΑΜΚΑ παιδιών (όλων των ανήλικων)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ τη δημόσια πρόσκληση

Αποτελέσματα:

Μετά το πέρας των ηλεκτρονικών αιτήσεων στη ΔΥΠΑ βγαίνει ο πίνακας των προσωρινών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που αίτησή σας έχει απορριφθεί, μπορείτε να κάνετε ένσταση (ηλεκτρονικά). Μόλις επεξεργασθούν και οι ενστάσεις, τότε βγαίνει ο πίνακας με τα οριστικά αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βοήθεια με τις αιτήσεις και ενστάσεις και προ-κράτηση θέσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2109630487 (10μμ έως 5μμ καθημερινές) και στο info@delphicamp.gr.

Όταν κάνετε την εγγραφή σας, παρακαλούμε να μας δώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας στη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ), για να μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία της αίτησής σας.

Κατά την προσέλευση στην Παιδική Εξοχή:

Την 1η μέρα της περιόδου θα πρέπει να φέρετε μαζί σας:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας του δικαιούχου ή φωτοτυπία διαβατηρίου (τη σελίδα με το όνομα και τη φωτογραφία και τη σελίδα με την άδεια διαμονής αν υπάρχει), πάνω στην οποία να αναγράψετε καθαρά τον ΑΦΜ, τη Δ.Ο.Υ., τον ΑΜΚΑ και τη διεύθυνση του δικαιούχου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του παιδιού(αν υπάρχει). Φωτοτυπία τη σελίδα με τη άδεια διαμονής (αν υπάρχει).
 • Τα παιδιά άνω των 12 ετών πρέπει να έχουν ταυτότητα. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν έχουν ούτε διαβατήριο, θα πρέπει να βγάλουν πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε ΚΕΠ.
 • Αν η αίτηση έχει γίνει από τον γονιό που ΔΕΝ έχει τα παιδιά στο βιβλιάριό του, τότε ο γονιός που τα έχει θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη σε ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.
 • Δελτίο κατασκηνωτή.
 • Ιατρικό δελτίο συμπληρωμένο από τον γονιό.
 • Φωτοτυπία της σελίδας με τα εμβόλια.
 • Έντυπο συναίνεσης GPDR.

 

Περισσότερες ανακοινώσεις

Tags

Εγγραφή στο newsletter