Παιδικές κατασκηνώσεις 2023 ΟΓΑ ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ

Παιδικές κατασκηνώσεις 2023 ΟΓΑ Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2023 υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2023 μέχρι και 12 Ιουνίου 2023.

 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr/agrotikiestia/ilektronikesypiresies/ στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr).

Τονίζεται ότι η αίτηση συμμετοχής για τις Παιδικές κατασκηνώσεις ΟΓΑ 2023 ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ υποβάλλεται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και όχι στα ΚΕΠ όπως ισχύει με τα άλλα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ (πχ κοινωνικός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός κ.λπ.).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για τις Παιδικές κατασκηνώσεις ΟΓΑ 2023 ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν:

  • Παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2022) της υποβολής αίτησης συμμετοχής.
  • Παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας -τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ(ΟΓΑ). Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2023, ανεξαρτήτως του μήνα γεννήσεως.

Τονίζεται ότι οι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και τα παιδιά τους να έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος τα παιδιά – δικαιούχοι του ΛΑΕ που επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2023.

Η επιλογή της παιδικής κατασκήνωσης γίνεται ελεύθερα από τον γονέα, κηδεμόνα κ.ο.κ. του δικαιούχου, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο της κατασκήνωσης και απαγορεύεται ρητά η μεσιτεία από άλλα πρόσωπα.

Κλήρωση – Δελτίο παιδικών κατασκηνώσεων

Μετά την κλήρωση κάθε δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ., μπορεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της κλήρωσης από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.

Εφόσον, το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τις Παιδικές κατασκηνώσεις 2023 ΟΓΑ είναι θετικό, κάτω από τα στοιχεία του δικαιούχου γονέα κ.ο.κ., εμφανίζεται το δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2023 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, κάθε παιδιού, το οποίο και μπορεί να εκτυπωθεί.

Επισημαίνεται ότι κάθε γονέας κ.ο.κ. δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορεί να εκτυπώσει ένα και μόνο δελτίο για κάθε του τέκνο. Κάθε δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2023 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, πρέπει να φέρει προεκτυπωμένη την υπηρεσιακή σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ- Διοικητή του ΟΠΕΚΑ.

Κάθε δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2023 πρέπει να υπογράφεται από τον δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα κ.ο.κ. και στα τρία στελέχη στο σημείο «Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ».

Κατά την άφιξη του δικαιούχου στην κατασκήνωση, οι γονείς, κηδεμόνες, κ.ο.κ., παραδίδουν στον πάροχο της κατασκήνωσης το δελτίο και επιδεικνύουν οποιοδήποτε παραστατικό (βιβλιάριο υγείας κλπ) από το οποίο ο επιχειρηματίας να μπορεί να διαπιστώσει αν τα στοιχεία του παιδιού ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο δελτίο.

Τονίζεται ότι εάν χαθεί το δελτίο παιδικών κατασκηνώσεων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ δεν επανεκδίδεται νέο!

 

Περισσότερες ανακοινώσεις

Tags

Εγγραφή στο newsletter